ČEKá NáS čTVRTá BARVA NA SEMAFORECH. KřIžOVATKY BUDOU říDIT AUTONOMNí VOZIDLA

Budoucnost sice patří samořiditelným vozidlům, než se do ní ale propracujeme, čeká nás přechodná fáze. V té se na silnicích budou potkávat standardní...

Budoucnost sice patří samořiditelným vozidlům, než se do ní ale propracujeme, čeká nás přechodná fáze. V té se na silnicích budou potkávat standardní automobily řízené člověkem a auta bez řidiče. Už v této fázi ale půjde využít autonomních vozidel pro plynulejší provoz – jednou z vychytávek se může stát čtvrtá barva na semaforu, která zavede zcela nový způsob projetí křižovatkou.

Robotické taxíky najezdily bez řidičů milion mil. Přesto musejí čelit nedůvěře místních úřadů

Na univerzitě v Severní Karolíně zpracovali studii, její ž výsledkem je návrh na bílou barvu čtvrtého světla na semaforech. Stávající trojice by fungovala jako nyní a řídila by provoz stále stejně, křižovatky by se ale mohly přepínat do tzv. bílého režimu. Ten by značil, že křižovatka se neřídí běžnými pravidly provozu, ale o přednosti se starají autonomní vozidla. Ta spolu budou komunikovat, takže o nejefektivnější projetí křížení se postará algoritmus. Pro řidiče běžných vozidel by to potom znamenalo jediné – následuj vozidlo před sebou.

Semafory budou zahrnuty do komunikační sítě autonomních vozidel a budou mít přesné údaje o tom, kolik autonomních vozidel se ke křižovatce blíží. V okamžiku, kdy systém vyhodnotí, že je tradiční řízení méně efektivní, přepne křižovatku do bílého autonomního režimu. Studie mluví o 30 % podílu autonomních vozidel u křižovatky, jako o momentu, kdy může bílá fáze fungovat efektivněji než běžné semafory. Simulace ukázaly zrychlování průjezdu křižovatkou o 40 až 99 % v závislosti na počtu autonomních vozidel na křižovatce.

Vzpoura techniky? Taxíky bez řidiče přestaly fungovat a zablokovaly křižovatku v San Franciscu

V nejbližších letech se má teoretická studie využívající simulaci přesunout do fáze praktického testování. Jedním z míst by mohly být přístavy a překladiště, kde se již nyní mohou pohybovat autonomní vozidla v kombinaci s běžnou dopravou.

Přečtěte si také:

2023-03-12T13:48:40Z dg43tfdfdgfd